Meditație de Ziua Mamei


Pentru creștini, Ziua Mamei este o ocazie minunată de a sărbători unul dintre cele mai importante mijloace prin care Dumnezeu Își revarsă harul Său răscumpărător. Pentru unii însă, ziua aceasta poate avea un gust amar. Trăim într-o lume rea și căzută. Nicio mamă nu este lipsită de păcat – până și mama Mântuitorului știa foarte bine că are nevoie de un Salvator (Luca 1:47). Poate mama ta te-a dezamăgit sau poate ești mamă la rândul tău și ești conștientă de scăzămintele tale sau de felul în care ți-ai dezamăgit copiii, însă trebuie să știi că aproape întotdeauna există o parte bună a lucrurilor. Există bunătate și farmec de apreciat în aproape orice situație, chiar dacă ești profund rănită de puterea păcatului.

Dar, celor mai mulți dintre noi ne tresaltă inima de mulțumire când ne gândim la mamele, bunicile sau soțiile noastre – mama copiilor noștri. Cu atât mai mult, cei care am crescut într-un cămin de credincioși, în care părinții au fost un model adevărat de credință, ne bucurăm pe deplin de privilegiul acestei zile, în lumina versetului 28 din Proverbe 31: „Fiii ei se scoală şi o numesc fericită”.

Influența spirituală

Marele predicator baptist, Charles Spurgeon (1834-1892) s-a bucurat și el de același privilegiu. În autobiografia sa „Impresii religioase timpurii”, pe lângă faptul că face o declarație minunată despre părinți: „Tații și mamele sunt agenții pe care Dumnezeu îi folosește în salvarea copiilor lor”, în mod particular el aduce un tribut mamei sale.

„Sunt sigur de faptul că în anii tinereții mele, nicio învățătură nu și-a lăsat amprenta asupra minții mele la fel ca învățătura plină de dragoste a mamei mele. De asemenea, nu-mi pot imagina cum altcineva ar putea influența mai tare viața unui copil, așa cum doar o mamă plină de tandrețe și grijă poate să o facă.

Nu va putea nimeni vreodată să răsplătească îndeajuns mamei sale credincioase, atât cât îi datorează. Cu siguranță nu am capacitatea să țin un discurs potrivit prin care să-mi exprim adânca mulțumire față de binecuvântarea pe care Domnul a revărsat-o peste mine, alegând să mă facă fiul femeii care s-a rugat pentru și împreună cu mine.”

Dacă cineva ar avea abilitățile oratorice necesare să țină un discurs legat de binecuvântarea de a avea o mamă credincioasă, acela ar fi Spurgeon. Și totuși, el a știut cât de incredibil și de nedescris este darul pe care îl reprezintă o mamă duhovnicească pentru copiii ei.

Mama sa, mai mult decât oricare altă persoană pământească prezentă în viața lui, a fost cea care l-a transformat pe Spurgeon într-un om cu adevărat incredibil.

Leagănul de neuitat al unei mame

El continuă:

„Cum aș putea vreodată să uit ochii ei plini de lacrimi, în timp ce mă avertiza cu privire la mânia viitoare? Buzele ei erau atât de expresive. Alții s-ar putea să nu fie de aceeași părere, dar pentru mine, ele sunt de neuitat. Cum aș putea să uit vreodată cum își pleca genunchii și cu brațele sale în jurul gâtului meu se ruga: ‚Oh Tată, fie ca fiul meu să trăiască veșnic înaintea Ta!’

Văd și acum în fața ochilor fruntea ei încrețită – acea frunte solemnă și iubitoare care îmi mustra faptele nelegiuite. Zâmbetul ei...nu pot să mi-l șterg din minte. Chipul ei care radia de bucurie când mă vedea umblând în calea Domnului Dumnezeului lui Israel.”

Nu doar exemplul și înfățișarea ei au lăsat un impact major asupra vieții lui Spurgeon, ci și cuvintele ei pline de dragoste și seriozitate, transmise foarte clar.

„Nu pot să exprim în cuvinte cât de mult datorez vorbelor pline de adevăr ale bunei mele mame. Era un obicei ca în fiecare duminică seara, de pe vremea când eram încă mici copii, mama să ne strângă în jurul mesei, citind rând pe rând, fiecare, câte un verset din Biblie, urmând ca mai apoi să ne explice tainele Scripturii. Odată ce se încheia acest timp de citire a Scripturilor, urma o etapă de studiere a unor scrieri din secolul XVII, frânturi din epoca de aur a teologiei, care ridicau în noi întrebări despre starea noastră spirituală, alegerile noastre și felul în care Îl căutăm pe Dumnezeu. Apoi urma o rugăciune rostită de mama, iar unele dintre cuvintele rostite de ea au rămas întipărite pentru totdeauna în mintea noastră, deși acum suntem cu perii cărunți.

Îmi aduc aminte într-o împrejurare, cuvintele rugăciunii ei: ‚Acum, Doamne, dacă copiii mei rămân sub stăpânirea păcatelor lor, ei nu vor pieri din cauza ignoranței mele; iar sufletul meu va trebui să fie martor împotriva lor în ziua judecății, dacă nu Îți rămân Ție credincioși până la moarte.’

Gândul că sufletul mamei mele va trebui să poarte povara aceasta mi-a străpuns conștiința și mi-a tulburat inima.”

Mamele care ne-au oferit Cuvântul lui Dumnezeu

Zilele acestea vor fi sărbătorite o mulțime de caracteristici ale mamelor, dar pentru creștini, acestea pot fi cuprinse cel mai bine în cuvintele din 2 Timotei 3:14-15, în care Pavel face referire la influența puternică a mamei lui Timotei asupra sufletului său: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus.”

Ceea ce Pavel avea în minte când făcea referire la credința din copilărie a lui Timotei, este scris foarte limpede mai devreme în scrisoarea sa: „Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că şi în tine” (2 Timotei 1:5).

Conform textului din Faptele Apostolilor 16:1, tatăl lui Timotei era grec, dar mama sa era o iudeică credincioasă. Bunica sa Lois și mama sa Eunice au fost cele care i-au oferit darul nespus de prețios al înțelegerii Scripturilor, iar sub supravegherea atentă a lui Dumnezeu, au sălășluit în el o credință neprefăcută.

John Piper spunea într-una dintre predicile sale intitulate „Onorând chemarea biblică de a fi mamă”, următoarele:

„Apostolul lui Isus Hristos oferă o cinste deosebită mamelor și bunicilor. Voi aveți o chemare care poate deveni o temelie veșnică de credință nu doar pentru copiii voștri – fiți atente – ci și pentru cei care vor fi transformați prin trăirea acestor copii; la care se mai adaugă alte efecte ca de undă ale vieții voastre de credință.”

Indiferent dacă Ziua Mamei îți lasă un gust amar sau este pur și simplu deosebită și plină de frumusețe, există un motiv semnificativ pentru a sărbători o mamă credincioasă în zilele ce ne-au mai rămas de trăit - aducerea Scripturilor aproape de inima copiilor.

În felul acesta, porunca din Evrei 13:7 („Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa”) de a ne aduce aminte de oamenii influenți din viața noastră, se poate aplica de Ziua Mamei.

Aduceți-vă aminte de mamele voastre! În special de cele care v-au făcut cunoscut Cuvântul prețios al lui Dumnezeu.

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/her-children-arise-and-call-her-blessed