Gânduri despre dragoste


„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.

Acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.”

1 Corinteni 13:4-7

Împreună cu Noel, soția mea, am meditat și ne-am rugat pe marginea acestui text la cea de-a 38-a aniversare a căsătoriei noastre. Avem o tradiție – la fiecare aniversare alegem un text din Scriptură pe care îl transformăm într-o rugăciune. O rugăciune de mulțumire și laudă, dar și de cereri legate de noi doi, de familia noastră și de biserica în care slujim. De cele mai multe ori ne concentrăm pe scăzămintele noastre, cu scopul de a le îmbunătăți. Căutăm cu toată inima să avem parte de harul și puterea lui Dumnezeu pentru a transforma adevărul biblic în ceva practic și personal. De această dată am ales 1 Corinteni 13, în special versetele 4 până la 7.

Ce vrea să transmită Pavel aici? El menționează cincisprezece lucruri despre ce înseamnă, respectiv ce nu înseamnă dragostea. Dacă analizezi această listă, vei descoperi că este deosebită. Dacă te aștepți să găsești o definiție a dragostei, vei fi dezamăgit fiindcă unele lucruri esențiale specifice dragostei par să lipsească din text. Dacă citim alte pasaje ale Scripturii despre dragoste, vom vedea o cu totul altă abordare.

De exemplu, în Ioan 15:13 găsim următoarea definiție a dragostei: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi”. Apoi în 1 Ioan 4:10„Dragostea stă în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre”. Iar în Romani 5:8 „Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”.

Așadar, esența dragostei este un act de lepădare de sine care urmărește binele persoanei iubite. Dragostea salvează. Dragostea eliberează. Dragostea ajută. Iar dacă este necesar, plătește un preț. Însă această idee de salvare a celeilalte persoane nu este elementul central al versetelor 4-7 din 1 Corinteni 13.

Putem grupa cele cincisprezece lucruri caracteristice iubirii pe care le găsim în acest pasaj, în două mari categorii:

1. Afirmații despre statornicia dragostei

2. Afirmații despre smerenia dragostei

Treisprezece din cele cincisprezece elemente se încadrează în aceste categorii. Cele două caracteristici rămase se referă la bunătatea pro-activă și la bucuria generată de adevăr.

Iată care sunt caracteristicile iubirii, plecând de la aceste categorii aflate în textul amintit:

Statornicia (fermitatea):

- îndelung răbdătoare (îngăduitoare)

- acoperă totul

- crede totul

- nădăjduieşte totul

- suferă totul

Smerenia (opusul mândriei):

- nu pizmuieşte (nu este geloasă)

- nu se laudă (nu se fălește)

- nu se umflă de mândrie (nu este arogantă)

- nu se poartă necuviincios (nu este nepoliticoasă)

- nu caută folosul său (nu se gândește doar la sine)

- nu se mânie (nu își pierde cumpătul)

- nu se gândeşte la rău (nu ține o evidență a greșelilor)

- nu se bucură de nelegiuire (nu-și găsește libertatea în lucruri imorale)

Bunătatea pro-activă și adevărul:

- este plină de bunătate

- se bucură de adevăr (și de înaintarea adevărului)

Concluzia pe care o trag de aici este că Pavel nu încearcă să definească iubirea în mod abstract. El dorește să îi facă pe creștinii bisericii din Corint să conștientizeze că atitudinile și trăirea lor nu reflectă deloc felul în care dragostea adevărată se manifestă:

- Ei se lăudau cu alți oameni („Nimeni să nu se fălească dar cu oameni” - 1 Corinteni 3:21)

- Erau plini de mândrie, inclusiv cu privire la păcate greu de acceptat („Între voi este curvie, şi încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă” - 1 Corinteni 5:1-2)

- Nu erau îndelung răbdători și nici capabili să sufere totul de dragul celuilalt („Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?” - 1 Corinteni 6:7)

- Nu erau atenți la cugetul fraților lor mai slabi în credință („Cel care este slab, va pieri din pricina acestei cunoştinţe a ta; el, fratele pentru care a murit Hristos! Dacă păcătuiţi astfel împotriva fraţilor şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos" - 1 Corinteni 8:10-12)

- Erau nepoliticoși unii cu alții în disputele lor („Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici Bisericile lui Dumnezeu” - 1 Corinteni 11:16)

- Erau egoiști, neluând în considerare nevoile celorlalți („Atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; […] vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic?” - 1 Corinteni 11:21-22)

- Erau invidioși unii pe alții și pe darurile lor spirituale („Ochiul nu poate zice mâinii: ‚N-am trebuinţă de tine’; nici capul nu poate zice picioarelor: ‚N-am trebuinţă de voi.’" - 1 Corinteni 12:21-22)

Cu alte cuvinte, Pavel nu oferă o definiție a dragostei. El adaptează însemnătatea ei situației corintenilor, folosind-o ca un criteriu pentru atitudinile lor inacceptabile.

Această descriere nu este mai puțin valabilă pentru noi astăzi. Eu și Noel am observat imediat cât de relevante sunt aceste categorii pentru viața noastră de căsnicie. Statornicia îmi amintește de faptul că acolo unde este dragoste, există și suferință – dragostea este îndelung răbdătoare, "acoperă totul, suferă totul." Însă acest adevăr este mângâietor. Dacă doi oameni se află într-o relație, amândoi vor simți durerea iubirii. Amândoi vor fi nevoiți să acopere și să sufere totul. Am fost surprinși cât de minunat prezintă Pavel acest adevăr. Așa că ne-am rugat fierbinte să devenim acei oameni iubitori care nu oferă celuilalt motive de suferință.

Mai profund decât atât ni s-a părut accentul pe care Pavel îl pune pe mândrie. Opusul dragostei aici este mândria, nu ura. În primul rând, ceea ce nu caracterizează iubirea, este aroganța - ea "nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său". Încă o dată, ne-am examinat pe noi înșine, rugându-ne – „Doamne, descoperă în noi mândria și ajută-ne să o zdrobim!”

Și bineînțeles, deși se află într-o categorie mică, ultimele două elemente ale iubirii sunt de o importanță uriașă: bunătatea și bucuria generată de adevăr. Ne rugăm, de asemenea, să fim acei oameni care sunt plini de bunătate și a cărui bucurie vine din trăirea în adevăr.

Astfel, la cea de-a 38-a aniversare a noastră, ne-am setat un nou model după care vrem să trăim ca soț și soție și abia așteptăm să vedem ce are Dumnezeu pentru noi în al 39-lea an al sărbătoririi noastre în care dorim să creștem „în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 3:18).

Pastorul John

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/what-love-does-and-does-not-do