Nu trebuie să îți faci griji cu privire la noul an


„Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” Romani 8:28

De fiecare dată când citesc aceste foarte cunoscute cuvinte, cad pe gânduri și mă întreb: Cred din toată inima adevărul acesta? Un an nou ne oferă șansa să ne testăm credința și să identificăm lucrul în care ne-am ancorat sufletele până în acel moment, în special când suntem cuprinși de îngrijorarea legată de viitor.

Este foarte important să înțelegem exact ce Pavel vrea să spună în textul citat mai sus – „toate lucrurile lucrează spre bine”, nu „toate lucrurile sunt bune”. A fi creștin nu înseamnă să fii ferit de greutăți. O astfel de învățătură nu este învățătura dumnezeiască pe care o găsim în Scripturi. Creștini fiind, este foarte probabil să avem parte de boli, dificultăți financiare, pierderea celor dragi, stres, probleme relaționale, accidente și tot felul de provocări, ca oricare altă ființă care trăiește în această lume decăzută. Suferim ca oricare alții. În alte părți ale lumii, creștinii suferă chiar mai mult decât ceilalți din pricina credinței lor în Hristos. Astfel, în drumul nostru de credință în următoarele douăsprezece luni ale acestui an, s-ar putea să avem parte de suferință.

Pavel nu spune că nimic rău nu ne va ajunge pe calea credinței; el ne aduce aminte că Dumnezeu va schimba orice suferință într-o binecuvântare, pentru binele nostru. Iată că suferința și încercarea fac parte din planul Său perfect pentru viața noastră.

Toate lucrurile din 2019

Aceste cuvinte ne-au fost oferite ca încurajare. Câteva versete mai sus, Pavel subliniază una dintre ideile ce caracterizează creștinismul – suferință acum, glorie mai apoi – un adevăr care a marcat și viața lui Isus Hristos - „Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El” (Romani 8:17).

Într-o lume plină de durere, aceste cuvinte sunt indispensabile pentru credincioșii care au pășit în noul an. Avem nevoie să ni se reamintească faptul că Dumnezeu poate folosi tot răul care ni se întâmplă, pentru binele nostru etern. Nimic din „toate lucrurile”, nici chiar cele mai grele situații pe care ni le putem imagina, nu sunt în afara scopului plin de dragoste a lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

În Vechiul Testament, Iosif a putut să privească în urmă la toată răutatea fraților lui și la toate nedreptățile la care a fost supus și să declare cu toată sinceritatea: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine” (Geneza 50:20). Îngrijorarea ne face să credem că toate lucrurile au fost împotriva lui Iosif; că Dumnezeu era absent. Credința însă, ne asigură de faptul că Dumnezeu le-a programat pe toate spre binele lui.

Acest „lucrează împreună spre bine” poate fi întrezărit cel mai clar în scena morții lui Isus Hristos. „În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu neamurile şi cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău” (Faptele Apostolilor 4:27, 28). Moartea Fiului lui Dumnezeu a fost cel mai îngrozitor lucru care s-a întâmplat vreodată pe pământ. Totuși, prin ea, Dumnezeu ne-a oferit cel mai măreț, nemăsurat și veșnic dar.

Binele pe care toate lucrurile îl vor produce

Indiferent de cum a decurs anul trecut pentru tine, Dumnezeu nu putea să fie mai bun față de ființa ta, decât a fost. Probabil a fost un an dureros (pentru mine, personal, a fost unul dintre cei mai grei ani pe care i-am avut). Dar aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare credincios – toate lucrurile vor lucra spre binele nostru. Adevărul acesta nu va fi mai puțin valabil în 2019. Noul an ce ne stă înainte cuprinde momente, unul după altul, în care Dumnezeu va lucra în noi binele.

Poate că Pavel a fost conștient de faptul că unor creștini le va veni greu să creadă că Dumnezeu îngăduie greutăți cu scopul de a le transforma în cele din urmă, în bine. De aceea, în versetul următor, el întărește această realitate: „Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său” (Romani 8:29).

Iată scopul tuturor lucrurilor care lucrează în noi – asemănarea noastră tot mai mare cu Hristos. Ne este greu uneori să vedem bunătatea lui Dumnezeu, fiindcă nu înțelegem clar scopul final al lucrurilor pe care le îngăduie peste noi. Viziunea noastră este atât de departe față de cea a lui Dumnezeu. Dar versete ca și acestea ne reamintesc mereu și mereu că Dumnezeu este infinit mai înțelept și cunoaște mult mai bine decât noi ce este mai bine pentru viața noastră. „Toate lucrurile” nu lucrează împreună pentru a avea o viață pământească plină de sănătate, prosperitate materială și popularitate. Dumnezeu îngăduie situații peste noi care să ne transforme și să ne facă să ne asemănăm tot mai mult cu Isus.

Nu avem de ce să ne îngrijorăm

Creștinii sunt acei oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu şi sunt „chemaţi după planul Său”. Nu noi L-am iubit întâi pe Dumnezeu și ca răsplată, ne-a chemat să facem parte din planul Său. Este exact invers - El ne-a ales mai dinainte, iar noi am ajuns să-L cunoaștem și să-L iubim (nu într-un mod perfect, ci sincer) în urma chemării Sale. El ne-a oferit o inimă nouă și a trezit în noi dorința de a-L descoperi. Oricât de departe ar merge impulsurile firii, dacă Dumnezeu schimbă afecțiunile și dorințele inimii noastre, atunci noi Îl vom iubi cu adevărat. Iar această promisiune este pentru orice om care Îl iubește pe Dumnezeu – toate lucrurile lucrează împreună spre bine, spre o asemănare tot mai mare cu Isus Hristos. Asta dorește Dumnezeu de la mine. Asta e ceea ce trebuie să-mi doresc și eu pentru mine. Nimic nu poate sta în calea voii Lui. El nu va permite ca această promisiune să nu se împlinească.

Așadar, nu avem de ce să ne îngrijorăm. Dacă toate lucrurile sunt îngăduite pentru a lucra spre binele nostru, atunci Dumnezeu a rânduit fiecare moment exact așa cum trebuie, spre folosul nostru. Dacă suntem în Hristos, nu trebuie să ne îngrijorăm privind la noul an. Nimic nu ar trebui să stârnească în noi neliniște.

În fiecare clipă, Dumnezeu va avea grijă să lucreze în noi o asemănare tot mai mare cu Fiul Său. Ce ar putea să ne ofere o mângâiere mai mare?

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/you-need-not-worry-about-next-year