Isus trebuie să crească: O rugăciune pentru noul an


“Și această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.”

- Ioan 3:30 -

Dacă rugăciunea următoare surprinde în vreun fel dorințele adânci ale inimii voastre, vă invit să o aducem împreună ca o rugăciune pentru anul în care tocmai am intrat:

Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,

Când Ioan Botezătorul a făcut acea declarație frumoasă cu privire la importanța publică a Fiului Tău, eclipsând-o pe a lui, a avut parte de o mare bucurie. Iar această bucurie a lui a fost deplină. Și noi știm că acest lucru a fost posibil numai pentru că în ascuns, unde nimeni nu putea să vadă, Duhul Tău l-a disciplinat în așa fel încât nu a mai acționat după vreun impuls ambițios egoist, iar dorințele inimii lui erau în concordanță cu ale Tale.

Aceasta este și dorința noastră - Isus trebuie să crească, iar noi trebuie să ne micșorăm. Așadar, aducem această rugăciune înaintea Ta la începutul noului an:

Crește-ne dragostea față de Tine, ca să fie cea mai mare comoară a inimii noastre și micșorează orice iubire idolatră față de lucrurile neimportante

Dacă acest lucru nu se întâmplă vom fi niște oameni idolatri, iar viețile noastre vor fi guvernate de teama de a ne pierde idolii. Dar noi nu vrem alți dumnezei înainte de Tine! ("Să nu ai alți dumnezei afară de Mine” - Exod 20:3). Și dacă Te iubim cu toată ființa noastră (”Să iubești pe Domnul, Dumnezeul Tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău” - Luca 10:27) – nu vom pierde nimic. Vom avea numai de câștigat!

Ajută-ne să ne întoarcem la dragostea dintâi (”Ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.” - Apocalipsa 2:4).

Fă tot ce este necesar în acest an pentru a ne crește dragostea pentru Fiul Tău, Isus Hristos, până când El este cu adevărat totul în noi! (“Hristos este totul și în toți” - Coloseni 3:11).

Crește-ne încrederea în promisiunile Tale și micșorează încrederea în percepțiile noastre

”Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările” (Proverbe 3:5-6).

Dacă acest lucru nu se întâmplă, vom lăsa ca circumstanțele să ne dicteze acțiunile. Și acestea ne robesc. Dar dacă credem cu adevărat ceea ce Tu ne promiți, ”vom fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36).

Nu există un apologet mai mare în această lume, decât un creștin care are o credință adevărată (”Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, și că răsplătește pe cei ce-L caută” - Evrei 11:6). Asta vrem să fim.

Fă tot ce este necesar în acest an pentru a ne ajuta să “umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7).

Crește pasiunea noastră pentru onoarea lui Isus și micșorează-ne pasiunea față de propria reputație

Dacă acest lucru nu se întâmplă, mărturia noastră va fi ezitantă, timidă sau inexistentă. Ne vom rușina de Evanghelie și asta înseamnă că și Isus Se va putea rușina de noi când Se va întoarce (”Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” - Romani 1:16. ”Pentru că de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul Omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri” - Marcu 8:38).

Nu, Părinte! Dacă iubim slava Fiului Tău mai mult decât pe a noastră, vom găsi libertate în mărturisirea Lui, și vom vedea că oamenii vin la Hristos (”Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui. Ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu” - 2 Timotei 1:8) – și ne vom strădui ca națiunile să găsească astfel bucurie (”Se bucură națiunile și se înveselesc” - Psalm 67:4).

Fă tot ce este necesar pentru a crește dragostea noastră pentru slava lui Isus!

Mărește-ne credința în puterea și voia Ta de a Te îngriji de nevoile noastre materiale, și micșorează eforturile noastre izvorâte din frică pentru a ne asigura financiar viitorul

Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu vom putea fi în stare să oferim nimic prin sacrificiu pentru ca Marea Trimitere să aibă loc (Matei 28:16-20), nu vom putea acoperi nevoile bisericii locale cu generozitate și inimă largă, nici nu vom fi dispuși să ne implicăm în lucrări care presupun împărtășirea Evangheliei acolo unde este necesar. Nu vom face decât să demonstrăm că nu Te cunoaștem îndeajuns, fiindcă nu suntem dispuși să ne oferim pe noi înșine pentru a sluji pe frații noștri mai neînsemnați (“Adevărat vă spun că ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Matei 25:40).

Dar dacă credem cu adevărat în Filipeni 4:19 - ”Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos” - și învățăm secretul de a fi mulțumiți cu ceea ce ne oferi în orice împrejurare (”Știu să trăiesc smerit, și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul in Hristos, care mă întărește.” - Filipeni 4:12-13), nu numai că Împărăția Fiului Tău va primi un val de resurse, dar credința manifestată în ele va birui lumea. (”Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea, și ceea ce câștigă biruință asupra lumii, este credința noastră” - 1 Ioan 5:4).

Fă tot ce este necesar în acest an pentru a ne elibera de orice robie de bani, simțind bucuria și libertatea generozității (”…pe cine dă cu bucurie, Îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună.” - 2 Corinteni 9:7-8).

Mărește-ne credința în existența și realitatea învierii și micșorează teama noastră de moarte

Dacă nu avem parte de această îndurare, ne vom trăi viața învăluiți de o frică nesfârșită. Vom cheltui resurse nemăsurate, fie că este vorba de timp sau de bani, pentru a ne păstra confortul, sănătatea și starea de bine.

Însă Tu Ți-ai zdrobit Fiul (”Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință…Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui” - Isaia 53:10) și L-ai înviat a treia zi (”Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi” - Faptele Apostolilor 10:40) pentru a înlătura jugul morții (”Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” - 1 Corintenti 15:55).

Moartea a fost biruită prin moartea lui Isus (”Isus i-a zis: Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit va trăi, și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” - Ioan 11:25-26).

De aceea, viața este într-adevăr Hristos (”Isus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” - Ioan 14:6), și moartea este un câștig (”Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig” - Filipeni 1:21).

Și dacă credem aceste lucruri din toată inima, vom fi o forță de neoprit pentru vestirea Evangheliei în întreaga lume! Fă tot ce este necesar în acest an, ca să trăim din plin libertatea învierii.

Da, Părinte! Isus trebuie să crească! Noi trebuie să ne micșorăm! Dacă Isus crește și noi ne micșorăm, bucuria noastră va fi deplină!

Aceasta este rugăciunea noastră pentru noul an: crește dragostea noastră pentru Tine, încrederea în promisiunile Tale, pasiunea pentru slava Fiului Tău, credința în binecuvântările Tale materiale și înțelegerea realității învierii noastre.

Ne rugăm acest lucru în numele lui Isus, cu dorința profundă ca El să fie mai glorificat în noi în acest an, decât oricând înainte.

Amin.

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/jesus-must-increase-a-prayer-for-the-new-year