Cu ce se hrănesc ochii tăi?


Ceea ce hrănește ochii noștri va pune stăpânire pe inima noastră, în cele din urmă. Și nu este vorba doar despre pornografie aici.

Isus a spus: „Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!” (Matei 6:22-23, Luca 11:34).

Da, ochii sunt atrași de ceea ce inimile noastre doresc, dar în același timp dețin ei înșiși un anume control; nu pot fi neutri. Ei influențează și chiar conduc inimile oamenilor. Dacă îi hrănim cu ceea ce este adevărat, drept, curat, frumos și admirabil, ochii noștri sunt capabili să ne crească credința, să ne mărească dragostea și să ne intensifice fericirea.

Dar, atunci când ochii hoinăresc, inima îi urmează repede - și cade. Cât de departe permitem ochilor noștri să meargă? Unii, în mod tragic, s-au oferit pornografiei. Alții, pariurilor sportive sau ultimelor știri. Sunt alții care sunt stăpâniți de Instagram, Facebook, Youtube, Netflix.

Doar pentru că ceva nu este în esență rău, nu înseamnă că nu poate întina ochii omului, golind mintea și inima acestuia de ceea ce este cu adevărat important. Așa sunt ochii întunecați - plini de orice altceva în afară de Hristos, astfel încât El nu mai poate fi observat, nici dorit.

Lumina trupului

Când Moise a adus la cunoștința poporului Israel pericolul căderii în idolatrie, el s-a uitat în ochii lor și le-a spus:

Vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ, sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele de dedesubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer şi văzând Soarele, Luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.” (Deuteronom 4:15-19).

“Ochiul este lumina trupului”, iar dacă îți lași ochii să poftească lucrurile făcute de tine sau chiar minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, atunci ei vor duce inima ta în rătăcire și te vor distruge în cele din urmă.

Moise nu a menționat în textul de mai sus imaginile sexuale. Nu, el știa că oamenii vor fi tentați să se închine până și creației - animalelor, păsărilor cerului și peștilor mării; soarelui, lunii și stelelor - minunile pe care Dumnezeu le-a așezat în jurul lor, pentru ei. Minunea minunilor este că deseori ajungem să ne închinăm creației, și nu Creatorului.

Ce spun ochii tăi

Cum pot ochii să ne îndepărteze inimile de Dumnezeu? Când Isus spune în Matei 6: „Ochiul este lumina trupului“, El este în mijlocul unei cuvântări despre Adevăratele comori. Trei versete mai sus, Isus dă următoarea poruncă: „Nu vă strângeţi comori pe pământ.” (Matei 6:19). Apoi, două versete mai jos, El face următoarea afirmație: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi banilor.” (Matei 6:24).

Ochii noștri vor fi mereu atrași de ceea ce prețuim. Dar mai mult decât atât, ei joacă un rol crucial în prețuirea lucrurilor pe care le observă. Dacă ochii noștri sunt întinați, cu siguranță vom avea o inimă nesănătoasă. “Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:21). Iar banii, așa cum ne învață Isus, întipăresc cele mai multe imagini în mintea noastră, în zilele acestea. Dacă nu suntem mulțumiți să îl avem pe Isus, ne vom îndrăgosti de tot ce putem avea sau cumpăra.

Dacă avem o afecțiune mică față de Hristos, dar în același timp, o poftă aprinsă pentru sport, atunci comoara noastră o găsim gratuit pe ESPN – rețea de programe sportive (Entertainment and Sports Programming Network).

Dacă Hristos nu ne poate capta atenția, dar petrecem ore întregi pe Amazon, cumpărând diferite articole aflate în atenția noastră, atunci comoara noastră cel mai probabil va ajunge la noi în două zile lucrătoare; sau mai puțin.

Dacă ne lipsește orice dorință de a-L cunoaște pe Hristos și de a-L face cunoscut, dar ne dăm toate silințele să avansăm în carieră și să ne construim fondul de pensii, atunci vom primi în cele din urmă comoara mult dorită, odată cu trecerea timpului.

Dacă timpul dedicat părtășiei cu Hristos este primul lucru pe care îl sacrificăm atunci când suntem ocupați, dar nu pierdem niciodată ora mesei sau show-ul de televiziune preferat, avem o comoară, dar cu siguranță nu este El.

Și dacă nu este Hristos comoara noastră, orice alt lucru, bun de altfel, devine întuneric.

Ochii plini de păcatul adulterului

Apostolul Petru spune despre cei răi că „le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit.” (2 Petru 2:14). Ei s-au uitat la Hristos și L-au găsit neinteresant, așa că au poftit alte lucruri: „Odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” (Ioan 3:19).

Oamenilor li s-a oferit șansa să aleagă între cea mai împlinitoare și plină de farmec frumusețe, și plăcerea cea mai searbădă, și au iubit-o pe cea din urmă. Ce trist și jalnic. Ochii plini de adulter au ales otrava, în locul bucuriei pline de extaz.

Aceștia erau și ochii noștri, dar am fost spălați, am fost sfințiți, am fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. „Aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:11). Am primit vindecare. El S-a aplecat și plin de compasiune a atins ochii unor păcătoși cu tină din scuipatul Lui, vindecând niște oameni care au scuipat sfidători peste imaginea gloriei Sale. („Isus a luat pe orb de mână, apoi i-a pus scuipat pe ochi, Şi-a pus mâinile peste el şi l-a întrebat: ‘Vezi ceva?’” - Marcu 8:23).

Astfel, dacă Isus ne-a însănătoșit ochii, tot trupul nostru va fi plin de lumină.

Ai grijă ce privești

Dacă ți-ai lăsat ochii să hoinărească aiurea, nu este prea târziu să înveți să îi păzești și să-i păstrezi sănătoși. Mai întâi, umple-ți ochii cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă dorești să te asiguri că există loc pentru Dumnezeu, fă-I loc mai întâi. Înainte de a fi expus la tot ce vei vedea astăzi, ia-ți hotărârea să-L vezi pe El. Lasă ca o cunoaștere proaspătă a Cuvântului Său să fie prima minune a zilei, ca un soare care eclipsează și luminează în același timp, orice altă frumusețe. Adâncește-ți sufletul în Scriptură suficient de mult, astfel încât să începi să Îl vezi pe Dumnezeu în tot ce te înconjoară.

În al doilea rând, compară-ți viața de rugăciune cu viața petrecută în fața ecranului – lucru care va umili pe aproape oricine aflat în viață astăzi. Când punem timpul petrecut pe telefoanele noastre sau în fața ecranelor, alături de timpul petrecut pe genunchi, ce învățăm despre ochii și inimile noastre? La urma urmei, preocuparea noastră nu ar trebui să aibă legătură efectiv cu timpul petrecut acolo, ci cu angajamentul, pasiunea și afecțiunea pe care am dezvoltat-o în tot acest timp. Unde alergăm pentru a afla odihnă și plăcere? Mulți dintre noi nu ne-am plecat suficient de mult capul și ochii în Scriptură pentru a afla odihnă și împlinire, ci pentru a ne verifica telefoanele.

În al treilea rând, nu îți obișnui ochii să treacă foarte ușor cu vederea peste ce este neduhovnicesc; nici să tolereze orice este nepotrivit. Nimic nu se întâmplă în mod pasiv sau accidental. Evlavia presupune vigilență în ceea ce privim, mai ales într-o societate care promovează în mod agresiv orice este indecent și imoral. Unii dintre noi am setat niște limite pentru a interzice ca cele mai urâcioase lucruri să ne atace, în timp ce tolerăm un potop nesfârșit de scene sexuale sugestive, indecente și imorale să-și facă loc în mintea noastră prin imagini, am putea spune "artistice".

De asemenea, am învățat să ignorăm, chiar să tolerăm idolii divertismentului, în loc să-i identificăm și să-i înlăturăm din fața ochilor noștri. Acesta nu este un îndemn la a nu mai privi, ci la a avea grijă unde ne îndreptăm ochii, pentru ca nu cumva să ne lăsăm pradă dorințelor înșelătoare și să le slujim în cele din urmă.

Ochii larg deschiși

Poruncile lui Moise și ale lui Isus nu sunt menite să ne limiteze, ci să ne lărgească orizontul. Ele au fost date pentru ca noi să vedem mai mult, să avem ochi sănătoși, larg deschiși pentru Dumnezeu.

Steve DeWitt (Pastor Senior al Bisericii Betel - Indiana) a spus:

„Frumusețile acestei lumi ne șoptesc că există Cineva suprem. Dar acest Cineva nu va fi găsit în minunăția creației. Noi continuăm să căutăm și să dorim Frumusețea ce stă în spatele acestei frumuseți - Cel care poate satisface nevoile și dorințele sufletului nostru. Așa se explică de ce dependentul de droguri continuă să se drogheze, dependentul de pornografie continuă să privească, materialistul continuă să cumpere, iar cel în căutare de senzații tari, nu se satură de aventuri și experiențe inedite. De cealaltă parte a unei astfel de experiențe, există nevoia constantă și nesfârșită pentru următoarea experiență.” (Ochii larg deschiși, 71).

Pe măsură ce descoperim minunata a creație a lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți la ceea ce privesc ochii noștri. Emoțiile și dorințele trecătoare pe care le resimțim în noi, nu sunt decât simple urme ale adevăratei Lumini. Ele sunt menite să ne uimească și să ne dorim mai mult din Dumnezeu, pregătindu-ne pentru veșnicie.

“Iată, El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns."

(Apocalipsa 1:7).

Toți Îl vom vedea, iar felul în care ne folosim astăzi ochii ne va pregăti pentru momentul acela – fie ne vom bucura să-L vedem, fie ne vom îngrozi.

“Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!”

(Apocalipsa 1:7).

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/what-do-you-feed-your-eyes