Nu subestima inamicul sufletului tău


„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”

Efeseni 6:10-17

Lupta spirituală nu este o metaforă. Ar fi mai corect să spunem că luptele omenești, firești, pământești sunt doar o expresie a războiului spiritual care se dă împotriva noastră. Și dacă nu ne angajăm serios în această luptă, nu vom fi biruitori, ci vom fi niște înfrânți.

Puterile demonice nu sunt, sub nicio formă, impresionate de intelectul sau abilitățile noastre, de orice natură. Ceea ce le afectează în mod profund este puterea Duhului lui Dumnezeu și armele pe care El le oferă. Acestea au puterea divină să distrugă lucrările diavolești și să ne facă să rămânem statornici, fermi și neclintiți în ziua cea rea. “Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4). “Luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.” (Efeseni 6:13).

Dumnezeu vrea ca noi să rămânem neclintiți. Mai mult decât atât, El vrea să cucerim teren ocupat de cel rău pentru a elibera pe alții aflați sub robia sa, prin frică. “Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.” (Evrei 2:14,15).

Lucrările diavolului

Dovada clară a unui soldat care își ia foarte în serios bătălia și înțelege puterea inamicului său, se observă prin felul în care se pregătește de luptă. De aceea, când Pavel face unul dintre cele mai cunoscute îndemnuri din Biblie legate de războiul spiritual pe care orice creștin îl are de dus, primul lucru pe care-l spune este: “Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6:10,11).

Ca în oricare alt război, nu va exista biruință spirituală dacă nu ne echipăm cu cea mai bună armătură. Luptele purtate în chip ușuratic sunt din start lupte pierdute. Armătura protectoare este de mare importanță. Ce avem de făcut, este să ne uităm la războinicii experimentați și la armele pe care ei le enumeră în Efeseni 6, pentru a putea înțelege natura războiului în care ne aflăm: cureaua adevărului, platoșa neprihănirii, încălțămintea râvnei Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului.

Această luptă cât se poate de reală trece dincolo de ceea ce putem vedea, având un caracter psihologic înfricoșător. Uită-te în jur și vei vedea distrugerea pe care o provoacă. Când oamenii sunt amăgiți și înșelați doar de ceea ce pot vedea cu ochiul liber, gândesc și fac lucruri cumplite, groaznice și de neimaginat, la nivel individual sau colectiv. Privește cu băgare de seamă la ororile care au acum loc în lume, mult prea diverse ca să fie nevoie să le enumerăm aici. Ceea ce vedem acum sunt rezultatele lucrărilor diavolului. Asta e ceea ce el vrea să-ți facă ție și celor dragi ție. În ciuda tuturor acestor lucruri, poți ține piept lucrărilor sale, și mai mult decât atât, poți să le îngrângi; pe ele și pe cel ce le produce.

Nu avem de luptat cu un inamic de categorie ușoară

Iată cum descrie Pavel forța inamică:

“Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

Mulți creștini se raportează la această descriere ca la o situație inofensivă care nu mai poate afecta viața credinciosului de astăzi. Poate nu o spun prin cuvinte, dar cu siguranță transmit această idee prin modul lor de trăire, aceasta fiind o greșeală uriașă deoarece sunt total nepregătiți pentru luptă.

Încearcă să elimini teritoriul spiritual din contextul “puterilor cosmice” și vei observa cum tot iadul se va dezlănțui. Suntem asaltați de strategii de luptă apăsătoare din punct de vedere spiritual, suntem tentați să fim plini de suspiciune față de oamenii pe care îi iubim, suntem pândiți de tot felul de boli, chiar și cele mai bune relații se destramă, bisericile sunt tensionate și gata să fie divizate, și multe alte lupte de tot felul ne înconjoară.

Dacă ai fost vreodată în mijlocul lupții știi la ce fac referire. Ia atitudine, luptă împotriva răului și vei vedea cum firea și carnea ta va urla de disperare să te lași înfrânt și să te depărtezi cât poți de mult de tensiunea războiului.

Dar asta nu ar trebui să ne sperie, astfel încât să abandonăm lupta. Noi avem o putere superioară și arme mult mai eficiente puse la dispoziția noastră. “Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4:4).

Dar în același timp, nu trebuie să ne subestimăm adversarul. Dacă Îl vom urma pe Hristos, vom intra în război cu făpturi superioare naturii noastre umane, care sunt cu mult mai puternice decât noi și gata să ne atace în feluri în care nu ne așteptăm și nici nu putem înțelege; putem fi siguri că acestea vor face tot ce le stă în putință să ne amăgească cu privire la ce este real și ne vor distruge pe noi și tot ce iubim noi.

Rămâi pe poziție

Dacă aceste realități ne fac să ne înfiorăm, foarte bine! Luptătorii adevărați își folosesc armele și scuturile, doar când sunt conștienți că au nevoie de ele. Dumnezeu vrea să ne conștientizeze că avem neapărată nevoie de arme și de scuturi în lupta împotriva dușmanului.

De asemenea, Dumnezeu mai vrea să știm că armele noastre îl fac pe dușmanul nostru, la rândul lui, să se înfioare. Lui îi este frică de moarte atunci când luptăm alături de Domnul oștirilor. Și nimic nu este mai periculos, nici mai puternic decât un creștin umplut de Duhului Dumnezeului Însuși care își poartă armătura și își mânuiește armele plin de credință și curaj. Acea persoană duhovnicească este o forță de distrugere răului.

Săgețile arzătoare pline de înșelăciune nu au niciun efect asupra scutului plin de credință al luptătorului. Iar sabia Duhului, care nu este altceva decât Scriptura, face tăieturi adânci în adversarul demonic aflat în prima linie, gata de atac.

Luptele spirituale sunt trăiri intense. Dar dacă luăm în serios războiul pe care îl avem de dus și ne folosim de armele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, vom reuși să rămânem în picioare și să biruim totul.

Nu-ți subestima dușmanul, dar nici nu desconsidera Aliatul tău cel mai puternic. Dumnezeu e de partea ta. Alături de El vei învinge negreșit.

Rămâi neclintit. Cucerește teren. Fii fără frică. Cel rău va riposta și va lupta împotriva ta, dar nu dispera. Luptă!

“Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi; El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.” (Psalmul 108:13)

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/dont-underestimate-the-enemies-of-your-soul