Nivele de bucurie în Cer

„Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele”

Romani 2:10

Sunt diferite grade de fericire și glorie în Ceruri. Așa cum sunt grade ale îngerilor (tronuri, stăpâniri, căpetenii și puteri), tot așa sunt grade ale sfinților. În Cer sunt mai multe locașuri ce au diferite grade de demnitate. Gloria pe care o vor primi sfinții acolo sus va fi într-o anumită măsură proporțională cu eminența în sfințenie și fapte bune aici pe pământ.

Cristos va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Cel care a adus zece poli, a primit cârmuirea a zece cetăți, iar cel ce a adus cinci poli, cinci cetăți (Luca 19:17,18). „Să știți: cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.” (2 Corinteni 9:6). Apostolul Pavel ne spune că, așa cum o stea se deosebește de altă stea în strălucire, tot așa va fi și la învierea morților (1 Corinteni 15:41).

Cristos ne spune că cel ce va da un pahar de apă rece unuia dintre ucenici în Numele Lui, nu-și va pierde nicidecum răsplata. Dar acest lucru nu poate fi adevărat dacă o persoană nu va primi o răsplată mai mare pentru că a făcut mai multe fapte bune decât dacă ar face doar puține. Bucuria celor ce au grade mai joase de fericire și glorie nu va fi diminuată din cauză că sunt alții mai avansați în glorie ca ei. Deoarece toți vor avea o bucurie desăvârșită, fiecare va fi pe deplin satisfăcut. Fiecare corabie care este lansată în acest ocean de bucurie este plină, deși sunt unele corăbii mult mai mari ca altele.

Lucruri precum invidia nu vor exista în Cer, ci dragostea desăvârșită va domni peste întreaga societate. Cei care nu sunt așa de înălțați în glorie ca alții, nu vor fi invidioși pe cei care sunt mai sus, ci vor avea o așa mare, puternică și curată dragoste față de ei, încât se vor bucura de fericirea lor superioară. Dragostea lor pentru aceștia va fi de așa natură încât se vor bucura că ceilalți sunt mai fericiți ca ei înșiși; prin urmare, în loc ca bucuria lor să fie diminuată, aceasta va crește. Vor înțelege cât de potrivit este ca cei care au fost cei mai eminenți în lucrările neprihănirii să fie cei mai înălțați în glorie, și se vor bucura că asta se întâmplă ca și cum ar fi cel mai potrivit lucru. Va fi o armonie perfectă în acea societate; aceia care sunt cei mai bucuroși vor fi și cei mai sfinți, și toți vor fi desăvârșiți atât în sfințenie cât și în bucurie.

Totuși vor fi diferite grade de sfințenie și bucurie după măsura capacității fiecăruia, așadar aceia care sunt cei mai jos în glorie vor avea cea mai mare dragoste pentru cei care sunt cei mai sus în bucurie, pentru că vor vedea mai mult din imaginea lui Dumnezeu în ei. Având cea mai mare dragoste față de ei, aceștia se vor bucura să-i vadă cei mai fericiți și înălțați în glorie.

Pe de altă parte, cei care sunt cei mai înălțați în glorie, fiind cei mai minunați, vor fi și cei mai plini de dragoste. Proporțional cu excelarea lor în bucurie, aceștia vor excela în bunăvoința divină și dragostea pentru ceilalți și vor avea mai multă dragoste față de Dumnezeu și de sfinți ca cei care sunt mai jos în sfințenie și fericire. Pe lângă asta, cei care vor excela în glorie vor excela totodată și în smerenie. În această lume în care trăim acum, aceia care sunt deasupra altora sunt obiectul invidiei, deoarece ceilalți cred despre ei că se consideră mai presus.

Însă în Cer nu va fi așa, căci acei sfinți care vor excela în bucurie vor excela totodată și în sfințenie și implicit în smerenie. Sfinții din cer sunt mai smeriți ca cei de pe pământ, și cu cât mai sus sunt ei înălțați cu atât este mai mare smerenia. Cei mai înălțați sfinți care știu cel mai mult despre Dumnezeu, văd cel mai bine distincția dintre Dumnezeu și ei, și în consecință se văd comparativ mai mici în ochii lor, deci sunt mai smeriți.

Înălțarea unora în Cer mai presus decât restul va fi așa de departe de ideea de a diminua bucuria și fericirea desăvârșită a celora care sunt inferiori încât aceștia vor fi mai fericiți pentru ei. În așa fel va fi unitatea în societatea lor că fiecare va fi părtaș bucuriei celuilalt. Atunci se va împlini cu desăvârșire ceea ce este scris în 1 Corinteni 12:26: „dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el”.

SURSA: The works of Jonathan Edwards (Decembrie 1740), Vol. 2, Sermon VIII on Romans 2:10, Pag. 902 http://www.ccel.org/e/edwards/works2.xv.viii.html