De ce voia lui Dumnezeu nu este întotdeauna clară


Dacă Dumnezeu dorește ca noi să ne purtăm „într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fim plăcuţi în orice lucru" (Coloseni 1:10), atunci de ce nu ne dă o îndrumare mai precisă în luarea deciziilor noastre?

Spontanul 95%

Dacă analizăm toate alegerile pe care le avem de luat în timpul unei zile obișnuite, observăm că cele mai multe sunt luate în mod natural. John Piper estimează că “95% din comportamentul nostru nu este planificat sau calculat dinainte. Adică, majoritatea gândurilor, atitudinilor și acțiunilor noastre sunt spontane". Sună descurajator. Majoritatea deciziilor care ajung să devină temelii importante în construirea vieții noastre sunt doar acțiuni și trăiri interioare de moment.

Chiar dacă ne oprim și ne rugăm în legătură cu aceste decizii, este puțin probabil să discernem voia specifică a lui Dumnezeu cu privire la ceea ce ar trebui să facem. Ce ar trebui să purtăm? Ce sau unde ar trebui să mâncăm? Cum ar trebui să ne raportăm la păcatul copilului nostru - prin corecție sau prin toleranță? Ar trebui să înlăturăm acel lucru care ne consumă atât de mult timp azi sau mâine?

Mărețul 5%

Dar cum rămane cu cele 5% din deciziile noastre?

Unele dintre ele sunt decizii importante care ne vor defini viața de acum înainte. Ar trebui să mă căsătoresc cu această persoană? Câți bani ar trebui să dau și unde? La ce facultate ar trebui să merg? Cât de mult ar trebui să economisim pentru perioada pensionării? Ar trebui să adoptăm un copil? Ar trebui să urmăresc o altă vocație? Ar trebui să facem homeschooling sau nu? Ce ar trebui să urmez pentru tratarea cancerului? Ar trebui să cumpărăm acea casă? Este timpul să-mi îngrijesc părinții? Ar trebui să mă duc în misiuni de evanghelizare prin lume?

Nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne îndrume mai clar cu privire la toate acestea?

Planul ascuns

Răspunsul este nu. Nu neapărat. De ce? Răspunsul scurt este că Dumnezeu este Dumnezeu iar noi nu suntem. "Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor" (Proverbe 25:2). “O, adâncul bogătiei, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!” (Romani 11:33).

Luând în considerare toți factorii din Univers, cu siguranță nu vom exagera afirmând faptul că există trilioane de motive pentru care Dumnezeu direcționează cursul vieții noastre într-un anumit fel, și preferă să-Și îndeplinească scopurile în moduri în care îi încurcă, surprinde și supune pe oameni, pe îngeri și pe demoni.

Dumnezeu își arată slava Sa extraordinară atunci când, fără să înțelegem dinainte planul Său, începem să recunoaștem, parcă dintr-o dată, că El era Cel ce controla toate lucrurile de la bun început. În același timp, El se dovedește a fi un Dumnezeu plin de îndurare prin faptul că lucrează în ascuns, fără știrea noastră, fiindcă știe că nu suntem pregătiți să înțelegem adâncimea lucrurilor, oricât ne-am dori.

Planul dezvăluit

Dar unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu ne oferă o călăuzire concretă în alegerile noastre este pentru că El dorește să fim transformați, nu informați, pentru a ne face asemenea chipului lui Hristos (Romani 8:29). De aceea Pavel scrie “Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvarșită” (Romani 12:2).

Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu are un plan concret și în momentele în care noi nu găsim nicio rezolvare. Motivele și afecțiunile inimilor noastre, sau a unei minți reînnoite, sunt mai clar dezvăluite în momentul în care avem de luat decizii dificile.

În Scriptură, Dumnezeu ne dezvăluie tot ceea ce trebuie să cunoaștem pentru a trăi vieți evlavioase. “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat […]” (2 Petru 1: 3) și pentru a fi desăvârșiți și cu totul destoinici “pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3: 16-17).

Dar Tatăl nu caută lucrători, ci închinători. “Închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:23).

El știe că dacă S-ar implica în luarea deciziilor noastre mai des și mai explicit, am avea tendința să ne concentrăm mai mult pe ceea ce trebuie să facem, decât pe ceea ce iubim. Precum fariseii, am fi mult mai atenți la propriile noastre acțiuni, uitând care ar trebui să fie afecțiunile noastre.

Dar în deciziile care necesită discernământ, grâul se deosebește de neghină. Când nu suntem foarte siguri, ajungem să luăm decizii pe baza a ceea ce iubim cu adevărat. Dacă în adâncul nostru avem afecțiuni pentru lume, acest lucru se va vedea în felul în care ne luăm deciziile vieții – ne vom confunda cu lumea.

Dar dacă Îl iubim cu adevărat pe Hristos, vom iubi din ce în ce mai mult ceea ce iubește El. Vom fi transformați prin reînnoirea minții, iar dragostea noastră pentru El și Împărăția Lui va fi dezvăluită prin deciziile mici și mari pe care le luăm.

Tiparul deciziilor noastre

Spun "tiparul deciziilor", pentru că toți păcătuim și facem greșeli. Dar diferența dintre a trăi după îndemnurile firii sau ale Duhului se observă cel mai clar prin modelul deciziilor pe care le luăm de-a lungul timpului.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să ne luptăm cu incertitudini. El dorește să ne maturizăm și să avem putere de discernământ printr-o pregătire continuă pentru a distinge binele de rău. ("Oamenii mari a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.” - Evrei 5:14).

Lucrul minunat de reținut în toate deciziile noastre este că Isus este Păstorul nostru cel bun. El Și-a dat viața pentru noi pentru ca toate păcatele noastre să fie acoperite – inclusiv deciziile noastre greșite și păcătoase. El niciodată nu ne va părăsi. Nici nu ne va uita. Dumnezeu are puterea să ne scoată din întuneric și incertitudini, și să ne îndrume pe calea cea dreaptă atunci când rătăcim.

Într-o zi, dacă Îl iubim și-L credem cu adevărat, vom înțelege că într-adevăr El a fost cel care ne-a condus de-a lungul acestei vieți pline de decizii dificile.

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/why-god-s-will-isn-t-always-clear