Ce înseamnă să fii un soț bun?

Găsim mulți soți în Biblie, dar nu mulți dintre ei ies în evidență ca fiind soții ideali. Unul dintre aceștia a fost Boaz. De-a lungul cărții Rut, el pare să fie un model al soțului ideal. Boaz era un bărbat evlavios - cu un caracter dumnezeiesc - și un angajator atent. („Boaz a venit din Betleem şi a zis secerătorilor: ‚Domnul să fie cu voi!’ Ei i-au răspuns: 'Domnul să te binecuvânteze!’ ” - Rut 2:4).

Bunătatea sa față de Rut este evidentă înainte ca el să o considere o posibilă viitoare soție. Caracterul său duhovnicesc se manifestă prin blândețe în momentul în care își asumă rolul de răscumpărător pentru văduva Rut. Așa că, data viitoare când citiți cartea Rut gândiți-vă cu mai multă atenție la bunătatea acestui soț.

Dar, ce fac soții care nu sunt buni? Printre multe altele, ei vorbesc și practică o erezie, un neadevăr. Pavel le spune soților să-și iubească soțiile la fel cum Hristos Își iubește Biserica („Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.” - Efeseni 5:25).

Această poruncă nu este scrisă doar de dragul ilustrației. Soțul este capul soției, la fel cum Hristos este capul Bisericii (“Bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul.” - Efeseni 5:23). Asta înseamnă că soții se raportează la soțiile lor în același fel în care Hristos o face față de Biserica Sa iubită. Pentru că această interacțiune este de neevitat, soții fie vor trăi un adevăr, fie o minciună. Niciun soț nu are opțiunea să se retragă în tăcere.

Minciunile din spatele unui comportament greșit

Din păcate, în timp ce orice comportament nedumnezeiesc față de soție reprezintă o trăire în neadevăr, viața soțului poate fi condusă de mai multe minciuni, simultan.

De exemplu, ce minciună trăiește soțul care este aspru? Pavel poruncește ca soțul să fie iubitor și gata să ierte („Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele”Coloseni 3:19). Dar unii soți cred că dacă au fost provocați suficient, indignarea este singura lor opțiune. Care este minciuna aici? Oare Hristos are o atitudine nepotrivită ori de câte ori este provocat?

Apoi, există minciuna soților fără direcție, neputincioși, fără calități de lider. Unii bărbați nu reprezintă un lider demn de încredere pentru soțiile lor. Ce neadevăr inspiră acest fel de trăire? Este Hristos un lider incapabil și incompetent?

O altă minciună poate fi trăită de soțul care poftește trupul altei femei. Unii bărbați cred că o privire rătăcită este un act natural, omenesc. Care este minciuna de această dată? Oare Hristos trăiește în adulter față de Mireasa Lui?

În ultimul rând, cei mândri spun o altă minciună. Unii bărbați disprețuiesc abilitățile femeilor, inclusiv ale soțiilor și fiicelor lor. Ce spun aceștia? Poate Hristos să-Și disprețuiască Biserica, s-o batjocorească ori de câte ori are ocazia?

Cinci caracteristici ale unui soț bun

În urma celor spuse mai sus, ce înseamnă deci să fii un soț bun? Pe lângă modelul de bunătate al lui Boaz, în Biblie găsim și alte exemple demne de admirație. Suntem poate prea obișnuiți cu exprimarea din porunca lui Pavel - Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele - așa că ne-ar ajuta mai mult să ne gândim la această iubire în termeni de bunătate.

În primul rând, un soț bun este un soț incomplet. “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său; parte bărbătească şi parte femeiască.” (Geneza 1:27). Soțul și soția devin un singur trup (Geneza 2:24), ceea ce sugerează intimitatea dintre cei doi (1 Corinteni 6:16).

Tot Dumnezeu afirmă: “Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18). Adevărata siguranță bărbătească vine deci, din contextul bunătății reciproce. Încrederea și siguranța în sine, care spune unei soții: “Nu am nevoie de tine!” nu este o încredere adevărată, ci lăudăroșenie arogantă. Bărbații care se ridică prin înjosirea soției lor sunt conduși de o înțelepciune demonică.

Un soț este bun cu cea care îl completează.

În al doilea rând, un soț bun este un soț iubitor. Iubitul ideal este cel prezentat in Cântarea Cântărilor. El este devotat, puternic, încrezător și iubește cu o iubire arzătoare. Dar amintiți-vă primul punct – încrederea nu și-o pune în el însuși, ci mai degrabă în abilitatea sa de a-și îndeplini rolul stabilit de Dumnezeu. Și asta reprezintă doar o parte din ce trebuie îndeplinit. Prea ușor uităm ce poruncește Biblia (“Bucură-te de nevasta tinereţii tale.” – Proverbe 5:19). Un soț este bun cu cea care îl iubește.

În al treilea rând, un soț bun este un soț care poartă de grijă. “Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8). În timp ce soția este cel mai important membru din familia unui bărbat, el are o obligație extraordinară de a-i asigura cele necesare și de a-i purta de grijă. În mod concret, el îi asigură hrană, îmbrăcăminte și drepturi conjugale. Un soț este bun cu cea care depinde de el.

Un soț bun este soțul care prețuiește, iubește și îngrijește. “Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica” (Efeseni 5:28,29).

Astfel, un gest lipsit de tandrețe atunci când este necesar indică un caracter lipsit de bărbăție. Un soț este bun cu cea care are nevoie de tandrețea și atenția lui.

Și nu în ultimul rând, un soț bun este un soț care răscumpără și salvează. Un bărbat este apropiat de soția lui. Ea este mireasa lui. Într-un sens cât se poate de real, el imită comportamenul unui salvator („Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o.” - Efeseni 5:25,26).

Ce soț poate îndeplini toate acestea de unul singur?

Niciunul! Dar el este sigur că trăiește și iubește doar prin har.

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/what-is-a-kind-husband