Isus nu poate fi ținut în mormânt


Isus a murit și a fost înmormântat, cu o piatră mare prăvălită la ușa mormântului, iar Fariseii au venit la Pilat pentru a cere permisiunea de a sigila piatra și de a păzi mormântul. Pilat le-a zis: “Aveți o strajă; duceți-vă de păziți cum puteți.” (Matei 27:65).

Așa au și făcut. Au făcut tot ce le-a stat în putință – în zadar...

A fost în zadar atunci, este astăzi, și întotdeauna va fi. Pot încerca oricât, dar oamenii nu-L pot ține pe Isus în mormânt. Nu-L pot ține îngropat. Pot folosi forță fizică sau dispreț academic sau mass-media sau hărțuire politică sau caricatură religioasă. Pentru un timp, ei vor crede că mormântul este în cele din urmă sigilat. Dar nu funcționează niciodată. El reușește să iasă.

Nimeni nu Îi ia viața cu sila

Nu este greu să-ți dai seama: El poate să iasă afară datorită faptului că nu a fost forțat să intre. El se lasă batjocorit, hulit, disprețuit, împins și omorât.“Tatăl mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, și am putere s-o iau iarăși: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” (Ioan 10:17-18)

Nimeni nu Îl poate ține în mormânt pentru că nimeni nu L-a doborât vreodată. El S-a dat pe Sine când a fost pregătit.

China poate că a fost “închisă” timp de patruzeci de ani misionarilor occidentali, și aceasta nu pentru că Isus a alunecat și căzut în mormânt. El a pășit în mormânt. Și a salvat cincizeci de milioane de chinezi din mormântul sigilat – fără misionari occidentali. Iar când a venit timpul, a împins piatra la o parte pentru a putea vedea ceea ce a făcut.

La lucru în întuneric

Când pare că este îngropat pentru totdeauna, Isus face ceva minunat în întuneric. “Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânța încolțește și crește fără să știe el cum.” (Marcu 4:26-27)

Lumea crede că Isus există pentru a fi dat la o parte. Ei cred că al Său Cuvântul este îngropat definitiv în praful antichității irelevante.

Dar Isus lucrează în locurile întunecate: “Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.” (Ioan 12:24).

El Se lasă pe Sine să fie îngropat – ”nimeni nu Îmi ia viața cu sila”- și El va reveni în putere când și unde dorește – ”Am puterea s-o iau iarăși”. Iar mâinile Îi vor fi pline de roade făcute în întuneric.

”Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea.” (Faptele Apostolilor 2:24). Isus are astăzi preoția Sa ”prin puterea unei vieți nepieritoare” (Evrei 7:16).

Timp de douăzeci de secole, lumea a făcut tot ce le-a stat în putință – în zadar. Nu Îl pot îngropa. Nu pot să-L țină înăuntru. Nu Îl pot opri, nu pot să-L limiteze.

Isus este viu și absolut liber să meargă și să vină oriunde dorește El. “Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.” (Matei 28:18).

“Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.” (Coloseni 1:16-17).

Aveți încredere în El și mergeți cu El, indiferent de ce se întâmplă. În cele din urmă nu puteți pierde.

Zece daruri ale Învierii

Așadar, aici în Duminica Învierii, ca un ajutor pentru închinarea de Paști, sărbătoriți cu mine aceste zece lucruri pe care le datorăm învierii lui Isus. Fiecare are un text însoțitor.

1. Un Mântuitor care nu va mai muri niciodată ”Întrucât știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.”

(Romani 6:9)

2. Pocăință “Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.”

(Faptele Apostolilor 5:30-31)

3. Viață nouă ”După îndurarea Sa cea mare, [Dumnezeu Tatăl] ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristor din morți, la o nădejde vie.”

(1 Petru 1:3)

4. Iertarea de păcate ”Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre.”

(1 Corinteni 15:17)

5. Duhul Sfânt “Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.”

(Faptele apostolilor 2:32-33)

6. Nici o osândire pentru cei aleși “Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, și stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește pentru noi!”

(Romani 8:34)

7. Părtășia personală și protecția Domnului “Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

(Matei 28:20)

8. Dovada judecății viitoare “[Dumnezeu] a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morți.” (Faptele Apostolilor 17:31)

9. Mântuirea din mânia viitoare a lui Dumnezeu “Și să aștepți din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți: pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare.”

(1 Tesaloniceni 1:10)

10. Învierea noastră din morți “Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia și pe noi împreună cu Isus, și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi.”

(2 Corinteni 4:14)

“Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.”

(Romani 8:11)

Hristos a înviat!

Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/can-t-keep-jesus-down