Cum să îți găsești împlinirea în Cuvântul lui Dumnezeu?


 

"Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea."

Psalmul 119:103

 

Niciodată creștinismul nu trebuie redus la a face cereri, a lua hotărâri și a avea voință. Este vorba de ceea ce iubim, ce ne aduce bucurie și împlinire.

Când Isus a venit în lume, omenirea a fost împărțită în funcție de ceea ce iubea. “Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât Lumina” (Ioan 3:19). Cei neprihăniți și cei nelegiuiți sunt separați de lucrurile în care își găsesc toată fericirea – revelația lui Dumnezeu prin Isus sau calea lumii.

Însă cineva ar putea întreba: Cum ajung să îmi găsesc plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul meu ar fi compus din următoarele două puncte:

  1. Roagă-te ca inima ta să aibă gusturi și dorințe noi.

  2. Meditează la promisiunile mărețe ale lui Dumnezeu pentru copiii Săi.

Același psalmist care a spus, ”Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele” (Psalmul 119:103), a zis mai înainte, ”Deschide-mi ochii, ca să văd minunile din Legea Ta!” (Psalmul 119:18). El s-a rugat în felul acesta pentru că doar Dumnezeu poate oferi o perspectivă spirituală atrăgătoare despre Sine, și dorințe noi prin care inima omului să fie împlinită. Nici un om nu tânjește sau își găsește plăcerea în înțelepciunea lui Dumnezeu, în mod natural.

Dar după ce te-ai rugat, și chiar în timp ce te rogi, meditează la beneficiile pe care Dumnezeu le promite copiilor Lui, și la bucuria de a avea acest Dumnezeu atotputernic ca ajutor și ca sursă a speranței ce nu moare. Psalmul 1:3-4 spune despre omul care meditează la Cuvântul lui Dumnezeu că este "ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit. Nu tot aşa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul."

Cui nu i-ar face plăcere să citească o carte care ar schimba omul dintr-o pleavă pe care o spulberă vântul, într-un cedru din Liban, dintr-o tufă ce se găsește într-un loc arid, într-o orhidee bine udată? Nimeni în adâncul inimii lui nu își dorește să fie ca pleava uscată, fără greutate și fără întrebuințare. Toți ne dorim să ne tragem puterea din apa îmbelșugată a unui râu de adevăr, și să devenim oameni roditori și folositori.

Acest râu de adevăr este Cuvântul lui Dumnezeu, și toți marii sfinți au fost prelucrați de El.

(SURSA: https://www.desiringgod.org/articles/how-to-delight-in-god-s-word)