Nu îți urma inima


"Urmează-ți inima" este un crez îmbrățișat de miliarde de oameni. Este o declarație de credință a culturii pop din lumea occidentală, o evanghelie proclamată în multe dintre poveștile, filmele și cântecele noastre.

Ea susține faptul că inima este o busolă care te va îndruma negreșit spre destinația corectă. Un ghid care te va conduce spre adevărata fericire dacă doar ai curajul să o asculți. Inima îți spune ca ești pierdut, dar ea te va salva. "Ascultă-ți inima" este o afirmație ce pare a fi atât de simplă, de frumoasă și de eliberatoare.

Dorești într-adevăr să-ți urmezi inima?

Gândește-te pentru o clipă. Ce îți dictează inima?

Nu răspunde!

Probabil inima ta a spus astăzi cuvinte pe care nu vrei să le repeți.

Știu că a mea a făcut asta. Ea-mi amintește mereu că toate lucrurile trebuie să servească dorințelor mele. Îi place să mediteze la ce este cel mai frumos despre mine, în timp ce gândește rău despre ceilalți – în special despre cei ce nu mă simpatizează. Atunci când inima cântărește calitățile mele și judecă greșelile altora, luciditatea ei scade permițând gândurilor imorale să se cuibărească în ea.

"Urmează-ți inima" este, fără îndoială, o declarație condamnată de Scripturi. În Ieremia, Cuvântul lui Dumnezeu descrie inima omului ca fiind “nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9). În Evanghelia după Matei, Isus enumeră câteva din semnele ce însoțesc o inimă înșelătoare: “din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele.” (Matei 15:19).

Nimeni nu dorește să aibă un astfel de îndrumător.

Adevărul este că nimeni nu ne înșală mai mult decât inima noastră. Nimeni. Ea ne va spune mereu ce vrem să auzim. Inima, de la sine, nu este binevoitoare ci incredibil de egoistă. De fapt, dacă vom face doar ce ne dictează inima, vom perverti orice dorință, orice frumusețe, orice admirație, orice bucurie și vom împovăra persoanele de lângă noi. Inimile noastre vor să se hrănească din aceste lucruri pentru a dobândi împlinire și mulțumire de sine. Ele nu ne pot salva. Noi trebuie să fim eliberați de astfel de inimi.

Adevăratul îndrumător pe care ți-l dorești

Inimile noastre nu au fost create pentru a fi urmate, ci pentru a fi conduse. Nu să fie mici dumnezei în care să ne punem încrederea, ci ca ele să creadă pe deplin în Dumnezeu. Dacă permitem inimii să ne fie îndrumător, ea ne va duce într-o stare de iubire de sine jalnică și în final la condamnare. Dar dacă inima își va pune toată încrederea în Dumnezeu, conform menirii ei, atunci Dumnezeu ne va lumina, ne va călăuzi, ne va salva („De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” - Evrei 7:25) și vom fi plini de bucurie din pricina aceasta (“Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea, şi Te voi lăuda, Dumnezeul meu!” - Psalmul 43: 4).

De aceea, nu te încrede în inima ta. Învaț-o să creadă în Dumnezeu. Nu îți urma instinctul inimii. Urmează-L pe Isus!

Înainte de prinderea și răstignirea lui Isus în grădină, El i-a îmbărbătat pe ucenici și i-a pregătit pentru evenimentele tulburătoare care aveau să se întâmple. Mântuitorul nu le-a spus: ”Să nu fiți tulburați în inima voastră, ci aveți încredere în ea ca să rămâneți neclintiți.” Isus le-a zis: “Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine.” (Ioan 14:1).

Deci, chiar dacă inima ta va încerca să te conducă, nu o urma. Ea nu este un îndrumător în care poți avea încredere. Nu este un păstor care te călăuzește, ci o oaie cu trăsături păcatoase și însușiri asemănătoare lupilor. N-o asculta! Amintește-ți că inima îți spune doar ce vrei să auzi, nu încotro trebuie să te îndrepți.

Așadar, ascult-o doar ca să-ți descoperi dorințele, atât bune cât și rele, și apoi așază-le înaintea lui Isus sub formă de cereri, mărturisiri și mulțumiri. Doar El te va îndruma corect!

Isus este Păstorul tău (“Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.” - Psalmul 23: 1, „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.” - Ioan 10:11).

Ascultă vocea Lui, citește Cuvântul Lui și urmează-L (“Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.” - Ioan 10:27).

El este Adevărul, El este Calea și El te va duce la viață! („Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." - Ioan 14: 6).

(Sursa: https://www.desiringgod.org/articles/don-t-follow-your-heart)