Îți dorești prietenii de care ai nevoie?


El, prietenul care e mereu subiectul discuțiilor spuse în șoaptă…

“Uite-l că vine. Hai să ne scoatem Bibliile.”

“Nu e de mirare că nimeni nu-l invită vreodată la o cina. Pur și simplu nu poate purta o conversație normală.”

“Nu mă pot bucura de timpul petrecut împreună fără ca să-mi pună o mie de întrebări legate de relația mea cu Dumnezeu și luptele mele spirituale.”

Acest prieten este foarte serios când vine vorba de sfințenie, mereu preocupat de sufletele prietenilor săi și foarte devotat în a-i ajuta să-L urmeze pe Hristos din toată inima. Deși în Proverbe Solomon îl numește “cel mai dulce prieten” (Proverbe 27:9 – “Cum înveselesc untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.”), el este de cele mai multe ori lăsat deoparte, în sălbăticie, să mănânce lăcuste și miere sălbatică. Vorbește cu sobrietate și spune lucruri pe care alții nu îndrăznesc să le spună. El îi face pe cei prea glumeți să se oftice și să se întrebe: “Chiar trebuie să fim așa serioși?”

Numele lui este “Zelos”.

Deși aduce cele mai multe beneficii sufletești, prietenul Zelos este considerat a fi prea serios, prea direct și prea spiritual. În urma lui lasă o puternică mireasmă a lui Hristos, insuportabilă pentru lume și uneori greu suportabilă pentru cei din biserică. Când el vorbește lumea se simte ofensată, iar credincioșii abia îl suportă.

Însă, vă încurajez să prețuiți un astfel de prieten pentru cel puțin unul din următoarele motive:

1. Pentru că te iubește într-un fel în care mulți nu o fac

Uneori, acest tip de prieten poate fi deranjant de direct. Poate să-ți expună adevărul fără prea multă dragoste, să întreacă limita sau chiar să greșească. Dar de cele mai multe ori, acest prieten te iubește într-un mod în care nimeni nu poate s-o facă.

Pentru că îți iubește sufletul mai mult decât sentimentele și impresiile tale, pentru că știe că viața e scurtă și crede puternic în existența Raiului și a Iadului, el va îndrepta sabia Cuvântului lui Dumnezeu împotriva păcatului disctructiv care îți amenință sufletul și te va răni pentru binele tău. (Proverbe 27:6 – “Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui.”)

Dacă nu ai încredere în nimeni că-ți va spune adevărul, el cu siguranță o va face. Prietenul Zelos te va ajuta să devii acel om al lui Dumnezeu - prin șlefuire – în momente sau în moduri inconfortabile. Când toți ceilalți prieteni și-au spus glumele, și-au râs râsetele și au plecat la casele lor, prietenul nostru va sta și va lupta alături de tine, deși pare să o facă împotriva ta, spre binele tău etern.

Amintește-ți: prietenul care te iubește cel mai mult, va fi preocupat cel mai mult de sufletul tău. Nu confunda întunericul cu lumina, nu spune răului bine și binelui rău. Prietenii care-ți sunt alături în ziua încercării sunt cei care te iubesc suficient de mult ca să trateze serios problema sufletului tău. Dragostea ia forme diferite, în momente diferite, dar cea mai înaltă formă de dragoste, pe care și Tatăl nostru ne-a arătat-o, este una plină de zel.

2. Pentru că ai nevoie de el

Nu mulți dintre cei care vor fi în cer, vor fi ajuns acolo fără ajutorul unui prieten zelos. În Evrei, ne este amintită necesitatea tovărășiei unor astfel de frați și prieteni:

Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început.” (Evrei 3:12-14)

"Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” (Evrei 10:23-25)

Prietenul Zelos va veghea asupra ta și te va avertiza cu privire la pericolele împietririi prin necredință și înșelăciunea păcatului. El își verifică ziua calendaristică și câtă vreme este “Astăzi”, te va îndemna să rămâi în adunare și să trăiești o viață de creștin autentică. El știe că doar cei care vor fi perseverenți până la sfârșit vor fi salvați și atât timp cât te poate ajuta, nu te va lăsa să pieri. (Coloseni 1:22,23 “[…] să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o.”)

El este ca o întăritură împotriva lui Satan; un Ionatan care te apără de sulița lui Saul. Astfel de prieteni te au în vedere. Te cunosc. Reflectă asupra vieții tale și își doresc să-ți trezească simțirile față de Hristos. (Evrei 10:24 “Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”)

3. Pentru că și el are nevoie de tine

Trupul, adică Biserica, are nevoie de prietenul Zelos, iar prietenul Zelos are nevoie de trup.

Deși toți ar trebui să fim zeloși și plini de pasiune, nu toți suntem așa. Biserica este formată din diferite mădulare care au nevoie unele de altele. (1 Corinteni 12:14-27). La fel cum ochiul nu poate spune mâinii: “Nu am nevoie de tine”, la fel nici trupul nu poate spune prietenului Zelos și invers, că nu au nevoie unii de alții. Prietenul zelos are în special nevoie de prietenul blând, generos, plin de compasiune pentru ceilalți. Biserica ar fi o creatură ciudată dacă ar fi formată doar din ochi, din mâini sau doar din oameni zeloși.

4. Pentru că a-l înlătura pe el ar putea însemna să-L înlături pe Hristos

Poate, dacă suntem onești, îl înlăturăm pe acest prieten pentru că suntem confortabili cu nivelul nostru de spiritualitate și nu avem nevoie de îmbunătățiri. Poate că zâmbetul nostru rigid sau glumele amare care le facem pe seama lui nu se datorează faptului că el nu știe să ne abordeze cu dragoste și atenție, ci pentru că dragostea noastră pentru Hristos și cei ai Lui nu este sinceră.

Poate că nu ne place să ni se amintească de faptul că suntem prea lumești. Poate că nu vrem cu adevărat să omorâm micile obiceiuri păcătoase. Poate că disprețuim lumina strălucitoare a acestui prieten pentru că ea evidențiază ceea ce nu este în regulă cu noi. Poate că este în contradicție cu mica minciună care ne-o spunem repetat: “Pot să Îl urmez pe Hristos și în același timp să cochetez cu lumea.”

Sau poate că dorim cu sfințenie să Îl avem pe Hristos, dar în inima noastră a apărut o urmă de gelozie față de prietenul Zelos. De ce ar fi hotărât Tatăl nostru să fie mai generos față de fratele și prietenul meu? Pare atât de fericit și de liber, parcă ar avea deja un picior în rai. De ce este binecuvântat cu un nivel de tovărășie mai profund cu Salvatorul decât mine?

Aflându-ne în acest punct, putem foarte ușor să cădem pradă urii devenind câte un Cain care își ucide fratele prin gelozie, bârfă și sarcasm. Feriți-vă, păcatul pândește la ușă!

Oricare ar fi motivele noastre, nu trebuie niciodată să tratăm cu dispreț prietenul care este mai preocupat de sfințenie. Mulțumește-i! Cere-i iertare! Caută să te asemeni mai mult cu el.

Dacă nu ai astfel de prieteni, fiindcă se găsesc tot mai greu, roagă-te să-i întâlnești. Cere fraților tăi să devină mai zeloși cu privire la îndreptarea vieții tale spirituale. Începe prin a fi tu însuți mai serios. Uneori, e nevoie de un impuls al unei singure persoane, pentru ca ceilalți să-i urmeze exemplul.

Prietenii adevărați nu sunt niciodată nepăsători când vine vorba de lucruri care merită seriozitate. Deși nu sunt întotdeauna prietenii pe care ni-i dorim, sunt prietenii de care avem nevoie.

Sursa - https://www.desiringgod.org/articles/do-you-want-the-friends-you-need