coronavirus.jpg
ditom.jpg

Ioan 1:14

"Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr."

craciun.jpg
ditomene.jpg

apocalipsa 7:9

"M-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului."

belis tabara restart.jpg

isaia 43:19

"Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie şi râuri în locuri secetoase."

florii.jpg

Matei 21:5

"Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe."

tabara.jpg

psalmul 51:10

"Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic."

david stanus.png

efeseni 5:19

"Cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului."

anul nou.jpg

psalmul 90:12

"Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!"

isaia 9:6

"Un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.

program craciun.jpg
cristi emma.png

1 cronici 16:34

"Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac."

ziua_mulțumirii.jpg

2 corinteni 2:14

"Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui."

TABARA.jpg

2 corinteni 5:21

"Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El."

CONGO.png

efeseni 2:14

"Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea."

BOTEZ.jpg

marcu 16:16

"Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit."

ROMANI 8:38, 39

"Sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Ioan 5:24

"Cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”

'De mâna cu Dumnezeu'

-

9 - 11 Martie 2018 

INVITATI:

,

DANIEL LAR - Prezbiter & Managing director la Yonder,

                    co-fondator SaladBox

LOREDANA LAR - Medic psihiatru

ROBERT NEAGU - fost dependent de droguri

Complex turistic Puiu-Somesul Rece 

,

isaia 41:13

 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‘Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!'